Logo Shiatsu Massage Opleiding Academie Qing-Bai
Shiatsu Massage Opleiding Academie Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550865
Vragen? Bel 0485-550865

SHIATSU MASSAGE

1-jarige basisopleiding


Tijdens de éénjarige basisopleiding Shiatsu-massage maakt men uitgebreid kennis met Shiatsu massage. De student leert om diverse massages zelfstandig uit te voeren. Daarnaast is er veel aandacht voor massagetechnieken en voor de eigen lichaamshouding, waardoor het masseren ook voor diegene die de massage uitvoert een ontspannen en prettige bezigheid kan zijn.
Tijdens de theorielessen krijgt men een uitvoerige inleiding in de Chinese holistische manier van denken, waarbij het lichaam in al zijn aspecten (lichaam-emoties-ziel) als een geheel wordt gezien.
Behandeld worden o.a. de theorieën van Yin en Yang, de 5 elementen en de meridiaanleer. Bovendien wordt er speciaal aandacht besteed aan voedingsleer, omdat een gezonde voeding veel invloed heeft op het energetische systeem. Verder wordt een deel van de basisopleiding besteed aan de westerse anatomieleer.
Tijdens de basisopleiding zal de preventieve werking van Shiatsu-massage volledig tot zijn recht komen. Er worden diverse oefeningen aangeboden die de student thuis ook kan toepassen en die een gunstig effect op zijn energiehuishouding hebben.

Ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

De student leert allereerst om veranderingen met betrekking tot de eigen ademhaling en lichaamsenergie waar te nemen. Met aandacht in het hier en nu zijn (Mindfulness). In volledige ontspanning kan het proces van ademhaling worden beïnvloed. Het proces van bewustwording en coördinatie van eigen lichaamsenergieën is erg belangrijk voor de Shiatsu-masseur.

Do-In zelfmassage

Dit is een vorm van Shiatsu-massage op het eigen lichaam. Het is een traditionele en in het Oosten veel toegepaste vorm van zelfmassage om de lichamelijke conditie op peil te houden en kleine ongemakken te verhelpen.
Door deze vorm van massage leert de student aan het eigen lichaam te ervaren wat massage voor effecten kan hebben.

Basismassages

Veel verschillende massagetechnieken worden aangeleerd en toegepast op diverse delen van het lichaam. Er wordt geleerd om te werken met verschillende zones en met acupunctuurpunten, waarmee een diep werkend effect op het lichaam bereikt wordt. Tevens worden de basismassages van de meridianen aangeleerd en geoefend.
Veel aandacht wordt besteed aan de houding van de masseur. Doordat de stroom van Qi op die manier voortdurend op gang gehouden wordt, kan het verplaatsen van energie (Qi) en daarmee het in balans brengen ervan, makkelijker worden bereikt.
Zachte technieken zullen daardoor toch stevigheid krijgen. Hardere of diepere technieken zullen toch zacht aanvoelen. Essentieel voor de masseur is daarbij het zogenaamde "werken vanuit de hara (het midden)."

Filosofie

Uitgangspunt in de theorielessen vormt het leren begrijpen van de basis-inzichten over leven, gezondheid en ziekten zoals deze in duizenden jaren van oosterse traditie zijn opgebouwd.
De Chinese zienswijze gaat uit van twee elkaar aanvullende tegenstellingen, Yin en Yang genoemd. Alle verschijnselen in de natuur gedragen zich volgens een aantal wetmatigheden. Deze wetmatigheden zijn ook terug te vinden in de mens en in de relatie van de mens tot zijn omgeving en de natuur.
Naast de Yin-Yang filosofie ontwikkelde zich in het verleden het systeem van de vijf elementen, waaraan in de opleiding veel aandacht wordt besteed.
De filosofische principes van de Chinese geneeskunde lopen als een rode draad door de gehele opleiding.

Meridiaanleer

Het meridiaan-systeem vormt één van de belangrijke pijlers waarop de Chinese geneeskunde is gebaseerd. Met dit systeem wordt kennisgemaakt in de theorielessen en door uitgebreide meridiaan-massages in de praktijklessen.

Anatomie

Naast het begrip van het Chinese energetische systeem wordt ook aandacht besteed aan de westerse anatomie. Op een heel praktische manier wordt uitvoerig kennis gemaakt met diverse aspecten van het bewegingsapparaat.

Voedingsleer

Een goede masseur dient zijn eigen energiesysteem op peil te brengen of te houden. In China worden hiervoor diverse technieken gebruikt. Naast lichamelijke oefeningen (als Tai-Chi, Qi-Gong en Do-in) heeft een gezonde voeding altijd hoog gestaan op de lijst van aanbevelingen. De westerse voedingsgewoonten zijn niet altijd even bevorderlijk voor de gezondheid. De Chinese holistische visie biedt een bijzondere kijk op voeding en voedingsgewoonten, waarbij voordurend gezocht wordt naar die voeding die het beste bij iemand past.

Verdere Informatie


Tentamen en Examen

Zowel na de eerste helft van het jaar als aan het eind van het studiejaar wordt een praktijkexamen en een centraal theorie-examen afgenomen. Zijn alle examens voldoende en is de Portfolio van de student in orde (met daarin o.a. de presentielijst, met minimaal 80% aanwezigheid in de lessen, afgetekend), dan kan het basiscertificaat voor Shiatsu-masseur worden uitgereikt.

Docenten

Wim Sanders, Maartje Huibers, Pauline Vonk, Barbara Dudman, Charlotte Geven, Jolinda van Hoogdalem, Esmeralda van Beek, Frans Annegarn, Hans Frencken en Sabine Wigman.

Supervisor

Prof. Dr. Li Jie

Plaats, tijden en kosten


Amersfoort: gedurende 1 jaar op 15 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 12 oktober 2019

Breda: gedurende 1 jaar op 15 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 19 oktober 2019

Amsterdam: gedurende 1 jaar op 15 zondagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start zo 20 oktober 2019

Nijmegen: gedurende 1 jaar op 15 vrijdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start vr 25 oktober 2019

Kosten: € 1595,- inclusief syllabus (ca. 300 pagina's) en examen.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere lokatie worden ingehaald.

Vereiste vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding vereist.

Nieuws
Pathology Donald Trump by Heiner Fruehauf
Heiner Fruehauf heeft een stuk geschreven over de pathologie van Donald Trump vanuit de optiek van de Chinese geneeskunde. Voor de studenten die dit interessant vinden staat dit stuk op www.studiebord.nl onder het tabblad "Downloads".
Veel leesplezier