Logo Shiatsu Massage Opleiding Academie Qing-Bai
Shiatsu Massage Opleiding Academie Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550865
Vragen? Bel 0485-550865

BEROEPSOPLEIDING SHIATSU-THERAPEUT

2-jarige beroepsopleiding


Shiatsu massage is een zeer krachtige therapie die, naast acupunctuur, een volwaardige plaats inneemt in diverse Aziatische landen. Shiatsu massage kan een zeer breed scala aan klachten effectief behandelen.
Een goede therapeut dient te beschikken over voldoende medische kennis, waarin de opleiding voorziet. Gewerkt wordt met de medische kennis van de Traditioneel Chinese Geneeskunde zoals deze in Chinese ziekenhuizen en in alternatieve klinieken in het westen wordt gebruikt. De student krijgt een uitgebreide inleiding in dit systeem. Verschillende aspecten komen heel uitvoerig aan de orde:
 • Chinese anatomie, de energieleer
 • Ziekteleer
 • Diagnostiek
 • het opzetten van een totale therapeutische behandeling
Een goed therapeut zal zijn eigen gezondheid voortdurend onderhouden. Dit verhoogt zijn vermogen tot effectief behandelen en vooral ook het vermogen om diagnoses te stellen. Gestreefd wordt naar een heldere geest in een gezond lichaam.

Na het eerste jaar van de therapie-opleiding is de student in staat eenvoudige ziektebeelden zelfstandig te diagnosticeren met behulp van de acht diagnostische regels en hierbij een behandeling op maat uit te voeren.
In het tweede jaar krijgt het leerproces in de praktijk meer een therapeutische richting. Met ondersteuning vanuit de theorielessen, waarin wordt geleerd om te diagnosticeren, leert de student om meer klachtengericht te behandelen. Het integreren van de theorie en de praktijk geeft de student de mogelijkheid om bij verschillende cliŽnten te kiezen voor een andere aanpak in de massage. Afhankelijk van de conditie, de emotionele geaardheid en de klacht waarmee de cliŽnt binnenkomt, wordt geleerd een behandeling op maat toe te passen. Zo wordt de student begeleid in het stap voor stap opbouwen en uitvoeren van een behandeling.

Chinese medische kennis

Uitgangspunt vormt de oosterse energetische "structuur" van het menselijk lichaam (de meridiaanleer). Talloze vormen van energie (Qi) doen het lichaam bewegen, geven vorm aan het lichaam en zorgen voor allerlei functies. Voor de masseur is de buitenkant van deze Qi-stroom bereikbaar. Door met massage te werken op de buitenkant van het lichaam kan de binnenkant worden beÔnvloed.
De kennis van de energetische structuur wordt in de opleiding ondersteund door enige kennis van de westerse anatomie.

De werking van het menselijk lichaam wordt beschreven aan de hand van verschillende aspecten:
 • De yin-yang theorie en de theorie van de 5 elementen.
 • De theorie van de vijf hoofdbestanddelen (substanties) van het menselijk lichaam: Vloeistoffen (Jin Ye), Bloed (Xue), Essentie(Jing), Energie (Qi) en Geest (Shen).
 • De Chinese orgaanfysiologie, waarbij de functies en werking van de organen worden bestudeerd.
 • De meridiaanleer

Ziekteleer

Allereerst worden de ziekteoorzaken bestudeerd, te onderscheiden in drie onderdelen:
 • de zes ziekteverwekkers: wind, hitte, droogte, vocht, vuur en koude.
 • verstoringen door emoties: angst, woede, zorgen en verdriet.
 • andere ziekteoorzaken zoals erfelijkheid, verkeerde voeding, te weinig of teveel lichaamsbeweging, stress en leefgewoonten.
Allerlei tekens en symptomen worden ingepast in verschillende ziektebeelden (syndromen), zoals de Chinese geneeskunde deze formuleert. Op die manier worden allerlei vaak onsamenhangende tekens of symptomen tot een patroon gevormd en ten opzichte van elkaar bekeken.
Tevens wordt gekeken hoe verschillende ziekteprocessen verlopen en hoe de therapeut kan zien of een ziekte zich in de goede richting ontwikkelt en oplost.

Diagnostiek

Verschillende methoden worden gebruikt om tot een juiste diagnose te komen. Deze methoden worden ook praktisch geoefend.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het stellen van een diagnose zijn de acht diagnostische regels. Met deze regels kan bepaald worden of er een leegte of een volte in het lichaam heerst, of deze intern is onstaan of van buitenaf komt en wat de aard van de verstoring is.

Verder wordt gebruikt gemaakt van de Zang-Fu theorie, de Chinese orgaanleer. Hiermee kan de onderliggende oorzaak, de wortel, van de verstoring bepaald worden.

Daarnaast is de meridiaanleer bijzonder belangrijk. Hiermee worden de energetische verbanden in het lichaam duidelijk en kan verklaard worden waarom een bepaalde klacht zich soms op een andere plek in het lichaam manifesteert.

Met praktische theorieŽn in het achterhoofd stelt de therapeut vragen om zo een duidelijk beeld te krijgen van de klacht. In combinatie met de diagnostiek van de pols, tong en hara (buik) onstaat een duidelijk beeld, waarna een behandeling kan worden ontworpen. In het behandelplan wordt aangegeven hoe en op welke manier de geconstateerde disbalans door middel van Shiatsu massage kan worden hersteld.

Praktijkvoorbeelden (CasuÔstiek)

Aan het einde van het tweede studiejaar van de therapieopleiding wordt alle praktische en theoretische kennis geÔntegreerd en toegespitst op voorbeelden uit de praktijk.

De verschillende aspecten van zowel de theorie als de praktijk zullen in de loop van de opleiding ťťn geheel gaan vormen, al lijken het eerst soms nog losse onderdelen. De Chinese geneeskunde is een holistische geneeskunde, d.w.z. dat allerlei aspecten van het menselijk leven en het menselijk lichaam onderling met elkaar verband houden.
De student zal ervaren dat in de loop van de opleiding het geheel van praktijk en theorie als een prachtige en boeiende puzzel in elkaar valt.


Speciale technieken


In de laatste fase van de opleiding worden naast de shiatsutechnieken een aantal speciale technieken aangeleerd welke in de praktijk hun effectiviteit hebben bewezen:

Moxa

Bij deze eeuwenoude techniek worden staven van bijvoetkruid boven de huid gebrand, waarbij warmte en werkbare bestanddelen in de huid en de spieren dringen. Dit is een zeer effectieve methode om stagnaties op te heffen of koude uit het lichaam te halen. Zowel in China als Japan wordt deze techniek in huislijke kring met veel succes toegepast.

Cupping

Het zetten van zogenaamde koppen is een techniek waarbij een kleine vacuŁmstolp op de huid wordt geplaatst. Een techniek die stagnaties in de spieren of huid kan opheffen. Tevens kan met deze techniek koude en wind uit het lichaam worden gehaald, wat onder andere zeer effectief is bij een beginnende griep.

Plumblossom techniek

De "pruimenbloesemnaald" is een hamertje met kleine naalden dat gebruikt wordt om energiepunten en meridianen te stimuleren of te kalmeren. Zeer effectief bij eczeem, (hoge) koorts, schouder- of nekpijn.


Verdere Informatie


De opstap naar een eigen praktijk

De studenten zullen in de loop van de opleiding voortdurend worden gestimuleerd om het geleerde in praktijk te brengen. In de loop van de twee studiejaren, maar vooral tegen het einde van de therapeutenopleiding, zal in de lessen regelmatig gesproken worden over het opzetten van een eigen praktijk.

Stage-praktijklessen

In de laatste periode van de opleiding worden zelfstandig patiŽnten behandeld. De vaardigheden die nodig zijn in de therapeutische praktijk worden op deze manier zo goed mogelijk geoefend. De docenten begeleiden deze stage. Zo wordt de opgedane kennis geÔntegreerd. Deze module bevat de belangrijkste lessen van de beroepsopleiding.

Tentamen, examen en diploma

In januari wordt er zowel voor de praktijk als de theorie een toets afgenomen. Het eerste jaar van de therapeuten-opleiding wordt afgerond met een overgangsexamen (praktijk en theorie). De stage in het tweede jaar vormt het eindexamen voor de praktijk. In januari en aan het eind van het jaar wordt een theorie-examen afgenomen. Voor het verkrijgen van het diploma "Shiatsu-Therapeut" dient voor alle examens een te zijn behaald. Daarnaast moet de student zowel in het eerste als ook in het tweede jaar minimaal 80% van de lessen hebben gevolgd en moet zijn Portfolio, met daarin o.a. verslagen van stages, in orde zijn.
Tijdens het eindexamen kunnen vertegenwoordigers van verschillende beroepsverenigingen aanwezig zijn.

Docenten

Wim Sanders, Maartje Huibers, Pauline Vonk, Barbara Dudman, Charlotte Geven, Jolinda van Hoogdalem, Esmeralda van Beek, Frans Annegarn, Hans Frencken en Sabine Wigman

Supervisor

Prof. Dr. Li Jie

Plaats, tijden en kosten


Amersfoort: gedurende 1 jaar op 17 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 28 september 2019

Breda: gedurende 1 jaar op 17 zaterdagen (1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start za 5 oktober 2019

Amsterdam: gedurende 1 jaar op 17 zondagen(1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start zo 6 oktober 2019

Nijmegen: gedurende 1 jaar op 17 vrijdagen(1x per twee weken) van 12.00 tot 18.00 uur.
Data: start vr 11 oktober 2019

Kosten: Ä 1695,- per jaar, inclusief syllabus (ca. 300 pagina's) en examen.

Het opleidingsprogramma loopt in de diverse lesplaatsen geheel parallel. Indien een les gemist moet worden, kan deze op een andere lokatie worden ingehaald.

Vereiste vooropleiding

Shiatsu Basisopleiding

Nieuws
Vriendschap met Chinees ziekenhuis
Al 25 jaar onderhoudt Academie Qing-Bai een nauwe vriendschapsband met het ziekenhuis van de Chinese miljoenenstad QingDao. Enkele dagen geleden werd Nederland bezocht door een delegatie van het ziekenhuis, met aan het hoofd dr. prof. Wang. De vriendschap werd op een passende wijze gevierd en er werd een samenwerkingscontract getekende voor de komende 10 jaar. Wij zijn hier erg blij mee. Ook de komende jaren zullen in de zomer groepen studenten praktijk stages kunnen doen in het ziekenhuis.