Logo Shiatsu Massage Opleiding Academie Qing-Bai
Shiatsu Massage Opleiding Academie Qing-Bai
Vragen? Bel 0485-550865
Vragen? Bel 0485-550865

INLEIDINGIn de opleiding tot Shiatsu massage therapeut wordt de Japanse Shiatsu traditie op een unieke manier gecombineerd met de Traditioneel Chinese Geneeskunde. Deze geneeskunde (T.C.G.) wordt in bijna alle Chinese ziekenhuizen met succes toegepast.
Duizenden jaren ervaring leerde dat niet enkel de spieren en botten belangrijk zijn, maar dat er meer is dan het voor ons bekende anatomische systeem, n.l. een 'energie-systeem' met een geheel eigen fysiologie en anatomie.
De energie in het lichaam, ofwel de Qi-stroom, is op allerlei manieren te be´nvloeden. De kennis over dit energie-systeem leidde in o.a. China en Japan tot een zeer hoog ontwikkelde geneeskunde, met daarbinnen de acupunctuur, massage, kruiden, voeding en bewegingsleer.
De basiskennis, die aan deze traditionele geneeskunde ten grondslag ligt, vormt de inhoud van de theorielessen.

Structuur van de opleiding

In de praktijklessen wordt geleerd om de verschillende Qi-stromen in het lichaam te be´nvloeden en disbalansen weer in harmonie te brengen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de (lichaams)houding van de masseur. Verder staat het leren "kijken met je handen" centraal, het stellen van een diagnose aan de hand van de waarnemingen die tijdens het masseren worden gedaan.

De theorie en de praktijk worden gegeven door deskundige docenten met veel praktijkervaring. Samen met een goede theoretische grondslag, welke de Traditioneel Chinese Geneeskunde biedt, en de krachtige Shiatsu massage methoden staat dit borg voor een gedegen beroepsopleiding.

Basisopleiding en Beroepsopleiding

Het eerste jaar bestaat uit een grondige basisopleiding die geheel zelfstandig kan worden gevolgd en die wordt afgesloten met een examen waarna een certificaat wordt uitgereikt.
Na de basisopleiding kan men bij voldoende resultaat en een positief advies van de docenten worden toegelaten tot de beroepsopleiding tot Shiatsu-therapeut, welke twee jaar duurt.

Praktijk en theorie

Zowel in de basis- als in de therapieopleiding zullen de praktijklessen en theorielessen elkaar voortdurend afwisselen. In de eindfase van de opleiding zullen theorie en praktijk steeds meer in elkaar opgaan.

Toetsing

Per lesdag wordt er een blok praktijk en een blok theorie gegeven. De kennis wordt aan het eind van iedere module getoetst aan de hand van centraal afgenomen tentamens.
Nieuws
Pathology Donald Trump by Heiner Fruehauf
Heiner Fruehauf heeft een stuk geschreven over de pathologie van Donald Trump vanuit de optiek van de Chinese geneeskunde. Voor de studenten die dit interessant vinden staat dit stuk op www.studiebord.nl onder het tabblad "Downloads".
Veel leesplezier